Vi använder Finqu som e-handelsplattform.

Om det finns fel i innehållet i webbutiken relaterat till exempelvis pris, tillgänglighet eller leveranskostnader för produkterna förbehåller vi oss rätten att annullera beställningen. I sådana fall kontaktar vi alltid kunden.