Martinex
  • Utseende
$ 8.63

Mått 13,5x15,5cm

$ 8.63

Mått 13,5x15,5cm, små spår efter användning

$ 8.63

Mått 15,5x13,5cm

$ 8.63

Mått 15,5x13,5cm

$ 16.18

$ 5.39

Höjd 5cm diameter 11,5-14cm

$ 8.63

Höjd 19,5cm diameter 7,5x12cm

$ 7.55

Höjd 19,5cm diameter 12cm

$ 7.55

Höjd 19,5cm

$ 10.79

Höjd 27,5cm

$ 6.47