Humppila
  • Utseende
35,00 €

Höjd 29cm, Mikko Helander

30,00 €

Höjd 16cm, Eino Vänni "E. Vänni Humppila Finland"

15,00 €

Diameter 22cm, Pertti Santalahti

40,00 €

Höjd 31,5cm, Mikko Helander

40,00 €

Höjd 28cm, Mikko Helander "Helander Humppila"

25,00 €

Höjd 26cm, Mikko Helander

25,00 €

Höjd 13,5cm, Kaija Aarnio

8,00 €

Diameter 16cm, Nanny Still

20,00 €

Höjd 19cm, Mikko Helander

8,00 €

Diameter 16,5cm, Nanny Still

10,00 €

Höjd 16,5cm diameter 6,5cm, Matti Halme

25,00 €

Höjd 14cm diameter 17cm, Tauno Wirkkala

15,00 €

Höjd 6cm diameter 16cm, Pertti Santalahti

20,00 €

Höjd 16,5cm, Pertti Santalahti

15,00 €

Diameter 27,5cm, Pertti Santalahti

20,00 €

Höjd 19,5cm, Mikko Helander

20,00 €

Höjd 20cm, Mikko Helander