Riihimäen lasi
  • Utseende
$ 31.28

Höjd 18cm

$ 46.91

Höjd 21,5cm, Tamara Aladin

$ 20.85

Höjd 7cm diameter 6,5cm, Nanny Still

$ 52.13

Höjd 25cm, Aimo Okkolin

$ 41.70

Höjd 22cm, Nanny Still

$ 109.46

Höjd 13.5cm, Nanny Still

$ 46.91

Höjd 18cm, Tamara Aladin

$ 151.16

Höjd 25,5cm, Nanny Still

$ 31.28

Höjd 14cm, Tamara Aladin

$ 17.72

Höjd 7cm, Tamara Aladin

$ 26.06

Höjd 20,5cm, Tamara Aladin

$ 18.77

Höjd 14cm, Tamara Aladin

$ 10.43

Höjd 7cm, Tamara Aladin

$ 31.28

Höjd 14cm, Tamara Aladin

$ 20.85

Höjd 12,5cm diameter 6cm, Nanny Still

$ 20.85

Höjd 5cm diameter 9,5cm, Nanny Still

$ 31.28

Höjd 5,5cm diameter 12cm, Nanny Still

$ 36.49

Höjd 5,5cm diameter 12cm, Nanny Still

$ 67.76

Höjd 7cm diameter 20cm, Nanny Still

$ 15.64

$ 99.04

Höjd 11cm diameter 23cm, Nanny Still

$ 17.72

Diameter 9cm, Nanny Still

$ 57.34

Höjd 20,5cm "RIIHIMÄEN LASI OY E.T. SIIROINEN"

$ 114.68

Höjd 19cm, Nanny Still

$ 17.72

Höjd 7cm, Nanny Still

$ 41.70

6.5cmx6.5cm Tamara Aladin

$ 10.43

6x4cm

$ 15.64

Diameter 14cm, Nanny Stil

$ 20.85

Höjd 7cm diameter 5,5cm, Nanny Still

$ 4.17

Höjd 6,5cm diameter 4,5cm

$ 36.49

20cm Erkki-Tapio Siiroinen

$ 5.21

Höjd 8,5cm, Nanny Still

$ 46.91

Höjd 20cm, Tamara Aladin

$ 15.64

$ 10.43

Höjd 6cm diameter 10cm, Erkki-Tapio Siiroinen

$ 15.64

Höjd 9,5cm diameter 10cm, Erkki-Tapio Siiroinen

$ 67.76

Höjd 14cm diameter 12cm, Erkki-Tapio Siiroinen

$ 41.70

Diameter 29cm höjd 12cm, Erkki-Tapio Siiroinen

$ 17.72

$ 17.72

Höjd 9,5cm diameter 10cm, Erkki-Tapio Siiroinen

$ 20.85

Höjd 12cm, Erkki-Tapio Siiroinen

$ 57.34

Höjd 12,5cm diameter 22cm, Nanny Still

$ 15.64

$ 57.34

Höjd 20cm, Ulla-Maija Vikman

$ 20.85

Height 10-11,5cm diameter 11-7,5cm

$ 67.76

Höjd, "RIIHIMÄEN LASI OY AIMO OKKOLIN"

$ 57.34

Höjd 20,5cm, Aimo Okkolin

$ 119.89

$ 15.64

$ 5.21

Diameter 13cm

$ 67.76

Höjd 15cm, 1l

$ 17.72

Höjd 9,5cm diameter 10cm, Erkki-Tapio Siiroinen

$ 20.85

Erkki-Tapio Siiroinen

$ 46.91

Diameter 20cm, Erkki-Tapio Siiroinen

$ 52.13

Höjd 18cm, diameter 20cm, Erkki-Tapio Siiroinen

$ 67.76

Höjd 11,5cm diameter 29cm, Erkki-Tapio Siiroinen

$ 99.04

Korkeus 26cm, 1,5l, designer Nanny Still

$ 10.43

Höjd 11cm

$ 36.49

Höjd 18cm, Designer: Tamara Aladin

$ 15.64

$ 10.43

$ 10.43

Höjd 11cm diameter 11cm

$ 10.43

Höjd 11,5cm

$ 67.76

Höjd 23,5cm

$ 17.72

Brun, Diameter 17cm

$ 15.64

Höjd 9,5 cm diameter 10cm

$ 12.51

Höjd 9,5 cm diameter 10cm

$ 15.64

$ 12.51

Erkki-Tapio Siiroinen

$ 15.64

Erkki-Tapio Siiroinen

$ 15.64

Höjd 11cm diameter 11,5cm

$ 7.30

Höjd 8,5cm diameter 10cm

$ 12.51

$ 12.51

$ 46.91

10,5x16cm

$ 36.49

Höjd 17,5cm

$ 26.06

Höjd 18cm

$ 8.34

7,5x6,5cm

$ 10.43

7,5x7,5cm

$ 46.91

$ 15.64

Diameter:14,5

$ 46.91

$ 10.43

$ 12.51

$ 15.64

$ 12.51

$ 31.28

$ 10.43

$ 5.21

$ 41.70

$ 26.06

$ 130.31

$ 36.49

$ 26.06

$ 15.64