Sekretesspolicy

Registrator och dess kontaktuppgifter

Emman Aarrearkku (affärs-ID: 2956462-7)

Etelä-Kivilösintie 21

68600 Jakobstad

Finland

Kontaktperson för registerärenden:

Pasi Kupila

emman.aarrearkku(ät)gmail.com

Vilken information samlas in om mig?

Kundens förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, postkontor, land, e-postadress, telefonnummer, språk som används i transaktionen, valuta som används i transaktionen. Dessutom lagras företagsnamn, företags-ID och moms-ID för företagskunden.

Dessutom lagrar orderinformationen i webbutiken den information som kunden tillhandahåller i samband med beställningen, såsom produktinnehållet i beställningen, betalningsmetoden och leveransmetoden.

Vad används personlig information till?

Personlig information används:

  • Hantering av kundrelationer
  • För beställning och bearbetning samt arkivering
  • För statistiska ändamål
  • För marknadsföringsändamål (med separat tillstånd)

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är ett avtal, samtycke eller legitimt intresse.

Kraven i EU: s dataskyddsförordning, som kommer att följas från och med den 25 maj 2018, har beaktats vid behandlingen av personuppgifter.

Hur länge kommer min personliga information att sparas?

Vi kommer att behålla din personliga information så länge som är nödvändigt för att uppfylla syftet med registret.

Dessutom kan viss information lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, såsom redovisnings- och konsumenthandelns ansvar.

Utlämnande av information till tredje part

Vi lämnar ut personlig information till partners, såsom logistik- och betaltjänstleverantörer, för att möjliggöra drift av vår webbutik.

Vi använder Google Analytics och reCaptcha.

Kundens rättigheter

Som kund har du följande rättigheter:

  • Rätt till prövning
  • Rätt till rättelse
  • Rätt att återkalla samtycke
  • Rätt till avlägsnande

Du hittar vår kontaktinformation längst ner på sidan.